درباره انجمن

 

آشنائي با انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات ايران

انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات ايران به منظور تامين حقوق و منافع مشروع قانوني و بهبود وضع اقتصادي اين صنعت كه خود متضمن منافع جامعه نيز مي باشد در تاريخ 76/02/18 تاسيس گرديد و در حال حاضر انجمن با دارابودن بيشي از 160 عضو از توليدكنندگان در سراسر كشور كه از نظر تعداد 70% از شركتهاي توليدي و از نظر ظرفيت معادل 90% توليد كشور را تحت پوشش قرار مي دهد افتخار دارد كه بعنوان نماينده اين شاخه از صنعت در خدمت كارخانجات مزبور بوده و تمام تلاش خود را در راه نيل به اهداف از پيش تعيين شده بكار گرفته است .

از بدو تاسيس انجمن صاحب نظران اين صنعت ضرورت خاصي را در مورد شركت تعاوني احساس نمودند كه خوشبختانه به ياري خداوند منان و با تلاش و زحمات فراوان هيئت مديره و اعضاء محترم انجمن ، شركت تعاوني توليدكنندگان صنعتي بيسكويت ، شيريني و شكلات بمنظور تامين نيازمنديهاي حرفه اي اعضاء در چهارچوب مصالح عمومي و كاهش هزينه ها و قيمت ها در تاريخ 77/02/03 به ثبت رسيد .

طي اين مدت با فراهم نمودن كالا و خدمات و تسهيلات لازم و هم چنين نظارت بر نحوه مصرف مواد اوليه دريافتي اعضاء و اعمال شيوه هاي مناسب توانسته است موفقيتهاي چشمگيري در اين زمينه فراهم سازد .

از جمله ساير فعاليتهاي انجمن مي توان از برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و بين المللي صنعت شيريني و شكلات نام برد كه همواره از برترين نمايشگاههاي سالانه كشور محسوب مي گردد ، ضمنا يك واحد حقوقي بمنظور ارائه خدمات كارشناسي و حقوقي به اعضاء محترم و تشكيل كميته هاي كارشناسي بمنظور تدوين و آموزش در كاربرد استانداردهاي بين المللي و اصلاح تعرفه هاي گمركي و هم چنين واحدي بمنظور آموزش و ارتقاء سطح مديريت در شركتهاي عضو از ديگر بخشهاي تحت پوشش انجمن مي باشد . ضمنا انجمن در نظر دارد در جهت اطلاع رساني كامل و مناسب به اعضاء علاوه بر سايت اينترنتي موجود نسبت به انتشار ماهنامه اي تخصصي اقدام نمايد .

کل بازدید 1102

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2016