اخبار

 

پانزدهمين نمايشگاه شيريني و شکلات با شکوهتر از چهارده نمايشگاه قبل

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي صنايع بيسکويت، شيريني و شکلات، پانزدهمين نمايشگاه بين المللي شيريني و شکلات، با شکوهتر از 14 نمايشگاه قبل از تاريخ 23 الي 26 شهريور 95 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.

جمشيد مغازه اي دبير انجمن به خبرنگار نشريه شهد گفت: با توجه به  درخواست هاي وصول شده از مشارکت کنندگان داخلي و خارجي پيش بيني مي شود، پانزدهمين نمايشگاه بين المللي شيريني و شکلات شهريور ماه 95 قوي تر و با شکوهتر از 14 دوره قبل در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي  تهران برگزار شود.

دبير انجمن در ادامه افزود: درخواست هاي بسياري براي مشارکت داريم اما اطلاعيه هاي پيش ثبت نام و ثبت نام بزودي از طريق انجمن صنفي صنايع بيسکويت، شيزيني و شکلات اعلام خواهد شد.

ايشان در راستاي سهولت ثبت نام پانزدهمين نمايشگاه بين المللي شيريني و شلات نيز افزود: ثبت نام پانزدهيمن نمايشگاه شيريني و شکلات در اين دوره بصورت اينترنتي و با تمهيدات ويژه در جهت سهولت منشارکت کنندگان انجام خواهد شد که مراتب اطلاع رساني و شيوه ثبت نام نيز متعاقبا اعلام مي شود.

 
منبع : شهد


Views: 66750

کل بازدید 477936

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2016